PHÂN BÓN MKP 0-52-34

THÀNH PHẦN: 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 52%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 34%

CÔNG DỤNG:

  • Thúc đẩy quá trình hình thành mầm hoa nghịch vụ trên các loại cây trồng.
  • Đánh thức mầm đang ngủ, kích thích ra hoa sớm, đều, tập trung, giảm hiện tượng nghẹn bông, thúc đẩy hoa đâm ra mạnh với số lượng nhiều. Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho quá trình tạo mầm, nuôi bông.
  • Ức chế đọt non, lá già nhanh, giúp cây phân hóa mầm hoa mạnh cho quá trình ra hoa và rước hoa.
  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • Tạo mầm hoa: Pha 30g cho bình 16 lít nước.
  • Làm già lá: Pha 25g cho bình 16 lít nước.
  • Kích thích ra rễ: Pha 15g cho bình 16 lít nước.

Khối lượng tịnh: 1kg

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất
Danh mục: